Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 21. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti


Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 21. září 2023 Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti  OPAVSKO: Žádost o svědecké informace ke dvěma dopravním nehodám s účastí cyklistů v Opavě Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech mimo jiné prošetřují i dvě kolizní situace v dopravě a žádají širokou veřejnost o poskytnutí jakýchkoli kladných poznatků k předmětným nehodovým dějům, které by vedly k řádnému zadokumentování spisových materiálů. Svědecké informace lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo dopravních policistů okresu Opava, a to 735 788 950. Policejní inspektor prap. Tomáš Honka se zabývá případem dopravní nehody dvou cyklistů, ke kterému došlo dvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 3. září 2023 na cyklostezce vedoucí kolem řeky Opavy. V té době 50letá žena z Opavska jela na svém dámském trekingovém jízdním kole ve směru od opavské městské části Malé Hoštice do statutárního města Opavy, přičemž zezadu do ní narazil ve stejném směru jedoucí doposud přesně nezjištěný cyklista. Po střetu výše uvedená žena upadla na asfaltový povrch cyklostezky, neznámý muž zastavil, omluvil se jí se slovy, že se při jízdě díval pod sebe na zem a ne před sebe, dotázal se jí, zda neutrpěla zranění a po záporné odpovědi odejel neznámo kam. Výše uvedená 50letá žena se však později v podvečerních hodinách téhož dne nechala jednorázově lékařsky vyšetřit a ošetřit ve Slezské nemocnici Opava pro své zranění lehčího charakteru. Celková hmotná škoda na majetku byla předběžně vyčíslena řádově v několika stovkách korun. V dané záležitosti je tak rovněž velmi nutný výslech dosud neznámého muže – cyklisty. Pět minut před šestou hodinou ranní 18. září 2023 došlo na okružní křižovatce silnic čísla I/57 a čísla II/461 na prodloužené ulici Hradecké v katastru opavské městské části Kylešovice k dopravní nehodě mezi osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia a elektrickým jízdním kolem. V té době 50letý muž z Opavy jako řidič osobního automobilu najížděl na kruhový objezd ve směru od Kylešovic, přičemž s největší pravděpodobností nedal přednost v jízdě ve směru od obce Branka u Opavy jedoucí 56leté cyklistce z Opavska. V prostoru nájezdové větve kruhové křižovatky tak došlo ke střetu přední části jízdního kola s levým bokem vozu. Po nárazu výše uvedená žena upadla na zem a bylo jí způsobeno zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v ostravském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Tímto případem se zabývá dopravní policejní inspektorka nprap. Silvie Meluchová. Další objasnění různých případů krádeží v Opavě ze strany 32letého muže V tomto týdnu byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o tom, že policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 32letému muži z Opavska, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl chvíli před devátou hodinou dopolední 12. září letošního roku v jednom ze zdejších supermarketů na ulici Olomoucké v Opavě odcizit zboží v hodnotě 300 korun. Volně vystavenou powerbanku vzal z regálu, následně ji vyndal z bezpečnostního obalu, vložil do kapsy svého oblečení a bez úhrady prošel pokladní zónou, za kterou byl zastaven a zadržen až do příjezdu přivolané službu konající opavské policejní autohlídky všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranní služby provozovny. Prováděnými procesními úkony bylo dále prokázáno, že shora uvedený 32letý muž se v ranních hodinách 15. srpna tohoto roku pokusil odcizit z volně instalované příruční pokladny samoobslužného prodeje květin a zeleniny na chodníku před vstupem do budovy Školního statku na ulici Englišové v Opavě finanční prostředky na hotovosti, což se mu nepodařilo, z nehlídaného volně přístupného prodejního pultu však odcizil svazek mrkve v hodnotě 20 korun. Možná další trestná činnost a obdobné protiprávní jednání a chováním majetkového charakteru výše jmenovaného muže bylo v těchto dnech intenzivně prošetřováno a prověřováno ze strany opavských policistů a kriminalistů, přičemž bylo zjištěno a prokázáno, že: pár minut po čtvrté hodině ranní 5. září tohoto roku v prostoru benzínové čerpací stanice na ulici Krnovské v Opavě spáchal přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že vstoupil do zdejší samoobslužné myčky motorových vozidel a po vypáčení plechová kasičky odcizil finanční prostředky na hotovosti v kovových mincích různých nominálních hodnot v celkové výši do 5 tisíc korun. Výše uvedeným protiprávním jednáním a chováním však vznikla další hmotná škoda poškozením elektroinstalace a displeje pokladny s předběžnou hmotnou škodou na majetku ve výši 50 tisíc korun, vše ke škodě poškozené místní právnické osobě mezi jednou a druhou hodinou ranní 6. září letošního roku opět v samoobslužné myčce na ulici Krnovské v Opavě vypáčil plechový kryt pokladny v prostoru dalšího mycího boxu, ze které odcizil blíže nezjištěný počet kovových mincí různých nominálních hodnot v předběžné výši 5 tisíc korun a poškozením elektroinstalace a displeje pokladny vznikla poškozené soukromé společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši do 50 tisíc korun v noční době z 11. na 12. září 2023 kromě přečinu krádeže spáchal i přečin porušování domovní svobody tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Sokolovské v Opavě a z přilehlé zahradní terasy odcizil volně odložené výčepní zařízení na pivo, čímž poškozeným majitelům obydlí vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 13 tisíc korun. V Hradci nad Moravicí proběhla policejní dopravně bezpečnostní akce Mezi devatenáctou hodinou podvečerní 20. září a čtvrtou hodinou ranní 21. září letošního roku proběhla ve služebním teritoriu Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí policejní akce převážně zaměřena na bezpečnost a plynulost silničního provozu a také na eliminaci páchání možné trestné činnosti a protiprávního jednání a chování majetkového charakteru. Do tohoto opatření bylo nasazeno celkem 5 místně příslušných policistů z hradeckého Obvodního oddělení a dále 13 začínajících policistů ze školicího střediska ve Frýdku-Místku. V průběhu akce bylo zkontrolováno celkem 269 osob a 243 vozidel, přičemž byl zjištěn jeden podnapilý řidič (cizí státní příslušník), kterému byla uložena finanční kauce ve výši 6 tisíc korun. Dále bylo zjištěno a prokázáno 18 různých přestupků v dopravě, kdy všechny byly vyřešeny na místě v příkazním řízení v celkové výši 6 tisíc korun. Okolo třiadvacáté hodiny večerní 20. září 2023 v rámci výše uvedené dopravně bezpečnostní akce přítomní policisté stavěli na ulici Opavské v Hradci nad Moravicí řidiče zde projíždějícího nákladního motorového vozidla tovární značky Iveco, a to 49letého muže cizí státní příslušnosti. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že tento muž řídí nákladní automobil pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami 0,4 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, k požití alkoholických nápojů před jízdou se plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a na místě s ním bylo sepsáno oznámení o přestupku, Jelikož se jednalo o cizího státního příslušníka a bylo dáno důvodné podezření, že se bude řízení o přestupku vyhýbat, byla řidiči uložena kauce ve výši 6 tisíc korun, kterou však na místě nesložil, a proto bylo řidiči oproti potvrzení zajištěno osvědčení o registraci vozidla s dalším vyrozuměním o následně učiněných opatřeních. Zadržení recidivisty po krádeži zboží v opavském hypermarketu V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 32letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl chvíli před osmnáctou hodinou podvečerní dne 20. září 2023 v prodejních prostorách hypermarketu na ulici Těšínské v Opavě odcizit a poškodit zboží v celkové hodnotě přes 10 tisíc korun. Jak bylo zjištěno, tak shora uvedený muž ve výše zmíněné době vzal z volně přístupného regálu s alkoholickými nápoji celkem 5 láhví značkových rumů (Ron Millonario a Zacapa), přičemž mu při manipulaci jedna láhev upadla na zem a rozbila se, další čtyři si vložil do svého přineseného batohu a následně bez úhrady prošel mimo pokladní prostor za pokladní linii. Zde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny až do příjezdu přivolané službu konající opavské policejní autohlídky. Následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 32letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Opavě a Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody šesti měsíců ve věznici s ostrahou, kdy trest vykonal na konci února letošního roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů. BRUNTÁLSKO: Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu a chodkyně v Bruntále Dvacet minut před jedenáctou hodinou dopolední 19. září 2023 řídil po ulici Nádražní v Bruntále místní 71letý muž své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia ve směru jízdy od ulice Dukelské k ulici Opavské, přičemž na zdejším přechodu pro chodce z dosud blíže neustanovených příčin nedal přednost právě zde jdoucí 17leté dívce z Bruntálska, která přecházela z pohledu řidiče zleva doprava. Na přechodu pro chodce tak došlo ke střetu přední části automobilu s tělem chodkyně, která po nárazu upadla na kapotu vozu a bylo jí způsobeno zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i chodkyně negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika tisíci korunách. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty pro důvodné podezření z možného naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. NOVOJIČÍNSKO: Bezprostředně po krádeži jízdního kola v obci Velké Albrechtice byl pachatel dopaden V této chvíli policisté z Obvodního oddělení v Bílovci zahájili úkony trestního řízení vedoucí k řádnému objasnění a k prověření všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 31letý muž z Novojičínska mohl okolo dvaadvaceti hodin večerních 20. září letošního roku odcizit z areálu fotbalového hřiště v obci Velké Albrechtice volně odstavené horské jízdní kolo v hodnotě 20 tisíc korun. Podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl shora uvedený 31letý muž jízdní kolo svévolně vzít od sloupu veřejného osvětlení, následně jej odvezl přibližně o 100 metrů dál mimo areál hřiště, kde si kolo uschoval a o hodinu později si pro odcizené jízdní kolo přišel. Při příchodu k uschovanému jízdnímu kolu však byl vyrušen pohybem policistů, kteří zde prováděli pátrání v okolí místa činu a začal utíkat zpět po ulici Malá strana ve Velkých Albrechticích směrem na Bílovec. Po chvíli byl zadržen ze strany službu konající policejní autohlídky z bíloveckého Obvodního oddělení a ke svému protiprávnímu jednání a chování majetkového charakteru se plně doznal. Odcizené jízdní kolo bylo následně nepoškozené vráceno zpět 39letému místnímu muži. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů. Opava 21. září 2023 por. Bc. René Černohorský komisař Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 21.09.2023 10:360 +
 
sociopoint

Hlavní zprávy