Bezemisní zdroje tvoří 74 % zisku Skupiny ČEZ

0

Skupina ČEZ, zisk z jaderných a obnovitelných zdrojů, česká energetika, bezemisní aktivity, udržitelná energie


Skupina ČEZ získala v roce 2020 74 % zisku z jaderných a obnovitelných zdrojů, což ukazuje rostoucí tendenci v české energetice. Společnost plánuje zvýšit podíl bezemisních aktivit na EBITDA na 97 % do roku 2025

Podle nedávné zprávy vygenerovala Skupina ČEZ loni celých 74 % svého zisku prostřednictvím bezemisních jaderných a obnovitelných zdrojů. Tato informace poukazuje na rostoucí tendenci v české energetické sféře, kde se stále více spoléhá na obnovitelné a jaderné zdroje.

V rámci své strategie dělá Skupina ČEZ významné kroky k pokračující dekarbonizaci svých činností. Bezpečné jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů v jejím portfoliu přitom neustále přibývá. Tento trend je podporován i plánovaným nárůstem podílu bezemisních aktivit na EBITDA společnosti na 97 % do roku 2025.

Tato změna se neprojevuje jen na úrovni příjmů. V posledních letech učinila Skupina ČEZ značné investice do rozvoje nových technologií a infrastruktury potřebné pro zvyšování podílu zelené energie. Vedení společnosti toto pravděpodobně označuje jako základní krok k dosažení dlouhodobých cílů v oblasti udržitelnosti.

Je však třeba zmínit, že tento přechod není jen reakcí na měnící se tržní podmínky a regulační prostředí. Je to také odpověď na rostoucí tlak veřejnosti a zainteresovaných stran, které volají po větší korporátní odpovědnosti za boj proti změně klimatu.

Výsledky Skupiny ČEZ v tomto ohledu jsou důkazem, že cesta k udržitelné energii je nejen možná, ale také finančně přínosná. Přitom se ukazuje, jak významnou roli bezemisní jaderná a obnovitelná energetika mohou hrát v budoucnosti české ekonomiky.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář