Krajský rozpočet na příští rok jej připraven

Návrh krajského rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


Připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 6. prosince 17 hodin na podatelnu úřadu v Ostravě nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 7. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 39,481 miliardy korun. Počítá s příjmy 36,242 miliardy korun. Výdaje by měly dosáhnout 39,481 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 3,239 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2024 neměl překročit 11 procent.

„Sestavování rozpočtu kraje na rok 2024 bylo ovlivněno novým zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů, který kromě zavedení konkrétních konsolidačních opatření zpřísňuje výdaje státního rozpočtu. Krajský rozpočet ale přesto přepokládá obnovení ekonomického růstu a počítá s postupným snižováním meziroční míry inflace,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška

Dodal, že na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 34,411 miliardy korun.

„Největší část - 24 miliard korun, tvoří provozní dotace ze státního rozpočtu. Jde hlavně o pravidelné dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Další významnou položkou je zajištění provozu krajských příspěvkových organizací a dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou,“ upřesnil hejtman Jan Krkoška.
„Věříme, že se nám podaří udržet nízkou zadluženost kraje, a to díky konzervativnímu stylu řízení krajských financí. Dlouhodobě totiž máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že Moravskoslezský kraj bude dále pokračovat v započatých investicích. Meziročně dojde k navýšení výdajů na reprodukci majetku.
„Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny akce, které vyřeší špatný stavebně technický stav nemovitostí. Jde o 104 akce v úhrnném objemu 1,607 miliardy korun,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Upozornil, že krajský rozpočet opět počítá s realizací energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Moravskoslezského kraje. Vyčlenil na to 100 milionů korun.

„Jde o prostředky na instalaci fotovoltaických elektráren, na další výměnu kotlů, zateplení objektů a výměnu otvorových výplní,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.  

Investice za více než 5 miliard korun

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 7. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 5,069 miliardy korun.

„Kapitálové výdaje tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a z investičního úvěru. Z?velkých investic v?odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 v Šenově (ul. Šenovská/Datyňská), silnice III/4688 včetně mostu přes vlečku Českých drah v Karviné a silnice II/443 Štáblovice – Otice. V?rozpočtu na rok 2024 jsou rovněž vyčleněny prostředky na dokončení výstavby odbavovací plochy na Letišti Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil Jaroslav Kania.

Rozvoj v kultuře

Dodal, že významné finanční prostředky poputují i na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury.

„Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál a do novostavby depozitáře Muzea v Bruntále. Dále budou pokračovat práce na dobudování infrastruktury v Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude pokračovat i?v?realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v?rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a?inovací spolufinancovaného z?Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investice v sociální oblasti

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v?rekonstrukci budovy a?spojovací chodby v?Domově Duha v?Novém Jičíně a?na výstavbě domova pro seniory a?domova se zvláštním režimem v?Kopřivnici. Další významnou investici v?sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v?energeticky pasivním standardu.

Rekonstrukce škol a výstavba školních dílen

„Rozpočet počítá i?s?investicemi do školství. Bude dokončena výstavba sportovní haly pro gymnázium a střední průmyslovou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a budování nového gastrocentra pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba. V?roce 2024 jsou vyčleněny prostředky na pokračování projektové přípravy výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,“?upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že významným projektem financovaným z?Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s?celkovými výdaji 1,2 miliardy korun.

Investice v nemocnicích

Budou pokračovat stavební práce na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě a na výstavbě výjezdového stanoviště Nový Jičín. V rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny také prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích a na zřízení LDN v Nemocnici Karviná-Ráj.

„Vyčlenili jsme také peníze na?pořízení zdravotnických přístrojů a?na zajištění kybernetické bezpečnosti v nemocnicích,“?řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU KRAJE

Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025 až 2027. Výhled slouží pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Předložený návrh je aktualizací, která má zabezpečit soulad s předkládaným návrhem rozpočtu kraje na rok 2024. Pokračuje v naplňování cílů strategických dokumentů kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů.

V roce 2025 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o cca 2,5 procenta hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností. Hospodářskou aktivitu však mohou mírně tlumit dopady konsolidačního balíčku, což ale zároveň přispěje ke snížení inflačních tlaků.

„Výhled proto očekává postupný mírný meziroční růst objemu rozpočtů vyvolaný vyšším inkasem sdílených daní a využitím nových příležitostí díky programovému období EU 2021 až 2027, zejména realizace strategických projektů v rámci programu Spravedlivá transformace.  Protože mimořádně významnou příležitostí pro rozpočet Moravskoslezského kraje v následujícím období bude právě Operační program Spravedlivá transformace, kde můžeme získat až 18,9 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny širokému okruhu příjemců včetně obcí, podniků, univerzit a dalších organizací,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.  

Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 13 procent.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
út 21.11.2023 08:540 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy