Ostravské Centrum dohled na dosah nabízí seniorům moderní technologie a studentům i možnost praxe

SOS tlačítko tísňové péče, zařízení pro sledování zdravotního stavu nebo dotyková polohovací obrazovka.


Nejen tyto moderní technologie přináší do života seniorů, jejich rodin a poskytovatelů sociální péče organizace Dohled na dosah. Za tímto účelem dnes otevřela první regionální centrum asistivních technologií na Moravě a ve Slezsku na Smetanově nám. 979/2 v Moravské Ostravě a Přívozu. Ostravské centrum má navíc vzdělávací potenciál, bude sloužit jako vzdělávací středisko pro výuku sociální péče.

„Ambicí Moravskoslezského kraje je rozvíjet inovativní sociální prostředí v rámci celého regionu. Proto se Rada kraje rozhodla finančně podpořit vznik regionálního centra asistivních technologií organizace Dohled na dosah. Inovativní technologie, které nyní toto centrum představuje, mohou do budoucna významně přispět k řešení problémů s nedostatkem míst v pobytových sociálních službách a podpořit domácí péči. Díky nim mohou senioři zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, které mají rádi. Podpora těchto inovativních řešení tak ukazuje cestu, jakou bychom se v péči o naše nejstarší občany měli ubírat,“ říká Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Asistivní technologie jsou nástrojem ke zvýšení kvality života. Jedná se o technologie, které pomáhají lidem s určitým znevýhodněním, ale také efektivně pomáhají pečujícím. Organizace Dohled na dosah, z. s., se soustředí na hledání nových řešení, která posilují soběstačnost osob a usnadňují domácí i institucionální péči.

„Asistivní technologie mají v oblasti sociálních služeb obrovský potenciál a jejich potřebnost se každým rokem zvyšuje. Naše organizace se jako jediná v České republice věnuje této problematice v uceleném komplexu. Jsme poskytovatelem sociálních služeb, nabízíme vzdělávání a zároveň se věnujeme oblasti výzkumu, vývoje a testování tak, abychom představovali kvalitní produkty a byli schopní maximálně naplnit potřeby každého,“ říká předsedkyně organizace Dohled na dosah, z. s., Kristýna Hejdová.

Ve svých regionálních centrech organizace nabízí možnost seznámit se a vyzkoušet si nové technologie, které skrze vlastní testování osazuje známkou kvality. Regionální kanceláře zároveň poskytují poradenství a inspiraci pro samotné klienty, neformální pečující, odborníky v sociální oblasti a zástupce municipalit.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vítá, že v Česku funguje organizace Dohled na dosah, která vedle činnosti sociální služby tísňové péče zřizuje a provozuje regionální centra asistivních technologií. Využívání moderních technologií v praxi významně přispívá k tomu, že senioři mohou co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném prostředí, a posilují tak svou samostatnost a sebevědomí,“ doplňuje Mgr. Šárka Jelínková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR.

Centra jsou vybavena jednotnou imitací vybaveného domácího prostředí, které je plně osazené technologiemi. Jedná se v rámci ČR o zcela jedinečný, prakticky zaměřený ukázkový prostor, který názorně prezentuje možnosti implementace a využívání asistivních technologií.

„Prostor našeho centra je unikátní zejména v tom, že lidé mohou v praxi na jednom místě vidět osvědčená zařízení, se kterými se seznámí, ozkouší si je, a v případě zájmu jim bude zajištěno dodání, a to bez ohledu na to, zda se jedná o samotné zájemce naší tísňové péče, rodinné příslušníky, kteří pečují o blízkou osobu, anebo zástupce sociálních služeb, kteří chtějí využívat inovativní řešení. Centrum asistivních technologií slouží také jako regionální kontaktní místo naší sociální služby tísňové péče s celonárodní působností, abychom byli blíže našim klientům,“ vysvětluje Mgr. Viktor Kubát, MBA, místopředseda Dohledu na dosah, z. s.

Tísňová péče Dohled na dosah je sociální službou, která je k dispozici klientům v režimu 24/7. Klienti se stisknutím SOS tlačítka v případě nenadálé situace ihned spojení s operátory call centra. V centru lze vyzkoušet tísňové tlačítko, stejně jako na míru přizpůsobené dohledové systémy, jež pomocí čidel a kamer sledují činnosti člověka v jeho domácnosti, zařízení monitorující zdravotní stav, dotykovou polohovací obrazovku nad lůžko a její polohování a různé aktivizační nástroje.

Organizace Dohled na dosah, z. s., otevřela letos v říjnu první centrum asistivních technologií v Plzni. Regionální centrum v Ostravě nabízí i propojení s vysokým školstvím. Centrum poskytne moderní zázemí a interaktivní prostředí pro výuku.

„Pro studenty sociálních oborů může být toto pracoviště názornou ukázkou, jak péče o seniory za pomoci moderních technologií funguje v praxi, a místem, kde mohou rozvíjet své poznatky z oblasti svého studia. Budeme jistě hledat způsoby spolupráce mezi naší univerzitou a organizací Dohled na dosah, která přináší praxe pro studenty, praktickou výuku nebo např. společné výzkumné projekty. A také si přeji, aby byly rozvíjeny programy, nástroje a opatření, které tuto službu udělají dostupnější i pro osoby v nepříznivé sociální životní situaci,“ dodává doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor Ostravské univerzity.

Zdroj: TZ Msk.cz

Foto: Magda Ehlers / Pexels.com


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy