Projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám mohou získat ocenění Adapterra Awards

Na cenu mohou být do konce března nominovány administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině.


Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty, které jsou adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. V rámci celostátní soutěže Adapterra Awards budou navíc udělena speciální ocenění projektům přímo z Moravskoslezského kraje.

„V Moravskoslezském kraji nebereme klimatickou změnu na lehkou váhu. V této oblasti je třeba jednat, proto jsem rád, že na území našeho regionu najdeme řadu zajímavých adaptačních projektů, které si zaslouží pozornost. Například Kozmické ptačí louky u Hlučína pomáhají v krajině zadržovat vodu a jsou taky útočištěm pro několik vzácných druhů živočichů. Dále třeba ostravské komunitní centrum Všichni spolu, u kterého projektanti mysleli na to, aby mělo dostatek zelených prvků a bylo tak odolné vůči vlnám veder. Za zmínku stojí třeba i zahrada na zelené střeše u Velkého světa techniky, která v post-industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic nabízí příjemné místo pro odpočinek i v horkých letních měsících. Celou naši ideu klimaticky odolného kraje navíc o krok dál posouvá nový projekt LIFE COALA, který má podpořit právě rozvoj adaptačních opatření a projektů v našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že projekty se do 31. března mohou hlásit na webu soutěže Adapterra Awards.

Kromě pěti hlavních kategorií budou za podpory Moravskoslezského kraje udělena také speciální ocenění projektům přímo z regionu.

Celostátní soutěž Adapterra Awards pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting.

„Vedro obtěžuje, ohrožuje zdraví starších a nemocných obyvatel, zvyšuje kvůli klimatizaci energetické zatížení měst. Sucho působí na množství zemědělské úrody, erozi půdy, v obcích má pak vliv na kvalitu pitné vody nebo stav zeleně. Přívalové srážky zase způsobují škody na majetku a infrastruktuře, přetěžují kanalizaci a čistírny odpadních vod či splachují bahno z lesů nebo polí do okolních vesnic. Soutěž Adapterra Awards oceňuje projekty realizované u nás, které se těmto nově nastoleným podmínkám snaží přizpůsobit a jejich důsledky mírnit,” řekla koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství s tím, že i podle umírněnějších scénářů vývoje klimatické změny bychom v budoucnu měli počítat s častějším výskytem vln veder či nerovnoměrnou distribucí srážek během roku, kdy dlouhá období bez srážek vystřídají nárazové přívalové srážky.

Všechny tyto situace s sebou nesou důsledky ovlivňující život obyvatel, životní prostředí i ekonomiku. S kolegy se pak shodují, že odolná krajina i města se v budoucnu neobejdou bez dostatečného množství zeleně a vodních prvků, které přirozeně chladí své okolí. V zástavbě je pak potřeba pracovat na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom ji zasákli v místě dopadu a nenechali odtékat pryč kanalizací.

Celostátní kolo soutěže Adapterra Awards se dělí do 5 hlavních kategorií: Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov, Pracovní prostředí a Cena sympatie. Z došlých přihlášek vybírá finalisty i vítězné projekty prvních čtyř uvedených kategorií odborná porota. O Ceně sympatie rozhoduje od 1. srpna do 15. října veřejnost prostřednictvím online hlasování na webu soutěže. Výherci v jednotlivých kategoriích získají finanční i věcné ceny. Všechny vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy