Průběh Beats for Love z pohledu policie

Ostrava: Žádná mimořádná událost, dosud minimální počet řešených věcí


Průběh Beats for Love z pohledu policie

Ostrava: Žádná mimořádná událost, dosud minimální počet řešených věcí 

Dosud jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost a na tak vysoký počet návštěvníků jsou řešené věci v minimálním počtu. Podotýkám, že stále jsme v úzkém kontaktu s organizátory a pořadateli, na místě a v okolí jsou hlídky nejen naše, ale také strážníci městské policie.

V oblasti veřejného pořádku a kriminality řešíme jen jednotky případů. Jedná se o fyzická napadení návštěvníků či ochranky, kde svou roli hrál alkohol. Jistý mladík, rovněž posilněný alkoholem, neudržel rovnováhu a vně areálu upadl na kovové oplocení, které vyvrátil na zde parkující vozidla. Avizovali jsme naše preventivní sdělení a informace (https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx), přesto si měla návštěvnice akce ponechat v zaparkovaném autě krom jiného peněženku s několika set korunami a platební kartou, u které ponechala lístek s PINem. Neznámý pachatel vše při vloupání z vozidla odcizil a z karty vybral cca 300 korun. Prověřujeme jednání ženy a muže, kteří měli v areálu v nestřeženém okamžiku odcizit odloženou kabelku. Zadržela je na místě ochranka a dvojici, kdy oba byli za krádež již odsouzeni, nám předala. Zabýváme se i podvodem - dívka si přes sociální síť zakoupila vstupenku, při akreditaci na místě ale zjistila, že tato byla již vydaná (někomu jinému…).

V místě konání akce jsou posíleny pro koordinaci dopravy a zajištění bezpečnosti v provozu také hlídky dopravní policie. Na přilehlé frekventované silnici je snížená rychlost jízdy, což jsme i avizovali. Přesto, za tři dny jsme řešili přes 100 přestupků, nejčastěji překročením rychlosti jízdy. Drtivou většinu jsme vyřídili na místě v příkazním řízení, několik přestupků jsme oznámili správnímu orgánu. Policisté řešili i 14 řidičů či provozovatelů, kteří neuhradili dříve uloženou pokutu.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 6. července 2024

---------------------- původní zpráva z 2. července 2024 ---------------------------

Opatření policie – Beats for Love

V Ostravě proběhne od středy 3. července 2024 v areálu Dolní oblasti Vítkovice několikadenní hudební produkce. Lze očekávat pohyb vyššího počtu osob nejen v tomto místě, ale i v místech ubytování či při přepravě, včetně městské hromadné dopravy.

Reagujeme přijatým bezpečnostním opatřením, obecně jsme posílili výkon služby. Nasadíme denně desítky policistů z různých složek a služeb, především z Městského ředitelství policie Ostrava, ale také z krajských článků. V místě či okolí se budou pohybovat policejní hlídky, primárně z řad uniformované policie. Hlídky budou jak na pevných stanovištích, ale také mobilní. Vzhledem k charakteru akce budou mít policisté i dlouhé zbraně. Budeme monitorovat dění, dohlížet na bezpečnost osob i majetku, budeme se věnovat také bezpečnosti v dopravě. Jsme připraveni reagovat na aktuální situaci, podněty od občanů a účastníků, rovněž tak poskytnout radu či pomoc. Samozřejmostí je spolupráce se strážníky Městské policie Ostrava.

Dopravní policisté budou rovněž na místě, neboť toto je přilehlé frekventované komunikaci (ulice Místecká). V případě potřeby budou koordinovat dopravu. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů, přechodného dopravního značení a projížděli rovněž s potřebnou dávkou obezřetnosti. Apel dbát pravidel silničního provozu platí pro všechny ostatní účastníky. Děkujeme.

Pro bezpečí vás všech na festivalech připravila moravskoslezská policie důležitá preventivní a informační sdělení, rovněž v angličtině a polštině: https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx .

por. Mgr. Soňa Štětínská


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024