Společnými silami se snažíme, aby Ostrava byla co nejbezpečnější

MŘ Ostrava - Policisté se strážníky mají společný cíl...


Společnými silami se snažíme, aby Ostrava byla co nejbezpečnější MŘ Ostrava - Policisté se strážníky mají společný cíl...  Ve vzájemné symbióze spolupracují policisté Městského ředitelství Ostrava a strážníci Městské policie Ostrava, kteří mají nejeden společný cíl. I přesto, že má každý svou náplň práce, tak je můžeme vidět na ulicích také společně. Spolupráce policistů a strážníků je tak cenným přínosem pro bezpečnější Ostravu. Společně se snažíme působit preventivně, ale také cíleně, kdy se zaměřujeme mimo jiné na zájmové osoby. Proto nás můžete vidět ve společných akcích, které v nepravidelných intervalech vykonáváme. Cílem těchto akcí je především eliminovat nápad trestné činnosti. Každý strážník a každý policista má osobní a místní znalost a právě díky výborné spolupráci se nám daří udržovat ve městě Ostrava větší bezpečnost. Velkým pomocníkem při odhalování protiprávního jednání jsou také v Ostravě městské kamerové systémy. Právě mnohdy obsluhující strážník tohoto kamerového systému kolegy upozorní na protiprávní jednání a o to rychlejší je pak dopadení pachatele. Při ohlédnutí zpět do minulých měsíců můžeme uvést, že jsme se strážníky měli několik společných akcí různorodého charakteru. Akce, které již proběhly, můžeme hodnotit efektivně, o čemž hovoří také výsledky. Ve středu 7. června 2023 již po čtvrté proběhlo bezpečností opatření s pracovním názvem „Strážce“. Se strážníky jsme se zaměřili na kontrolu vozidel, na osoby pohybující se ve večerních a nočních hodinách v ulicích, ale společnou pozornost jsme věnovali také okolí vlakového nádraží i místům, kde se zdržují jak osoby bez přístřeší, tak squatteři. V rámci těchto akcí bylo zkontrolováno více jak 1.200 osob a přes 1.000 vozidel. Odkryli jsme jak přestupková jednání v dopravě, tak jsme doručili soudní písemnosti osobám, které se vyhýbaly jejich převzetí. Mimo jiné byla zajištěna osoba, která byla v celostátním pátrání. Včerejšího dne jsme v rámci této akce zadrželi 7 podezřelých osob bezprostředně po spáchání trestného činu. Další akce, která proběhla v minulých dnech, byla opět v součinnosti se strážníky Městské policie Ostrava. Ta byla zaměřena především na preventivní působení v oblasti, kde dochází k páchání trestné činnosti, především krádežím kovového materiálu a kabelů z barevných kovů. Rovněž bylo cílem zmapovat osoby, které se v dané lokalitě pohybují. Ukázalo se, že i tato společná akce měla smysl a splnila svůj preventivní charakter, což vychází právě z výsledků. Zájmové osoby, které zde chodily s nejasným úmyslem a byly zde kontrolovány i opakovaně, další dny již do dané lokality nedorazily. V neposlední řadě již po několikáté společně se strážníky proběhla ve večerních i nočních hodinách akce s pracovním názvem „Očista“. Opět se desítka strážníků a policistů vydala do ulic Ostravy a působila jak preventivně, tak cíleně. Mimo restaurace svou pozornost věnovali také kontrolám osob mladších 18 let, které požily alkoholické nápoje. V rámci této akce bylo zjištěno, že zhruba čtyřicet mladistvých a nezletilých osob požilo alkohol. Dále byla v rámci společného působení se strážníky kontrolována stovka osob, z kterých byla desítka v pátrání. Důvodem po jejich pátrání bylo například doručení písemností či se jednalo přímo o možné pachatele trestných činů. Ve dvou případech se dokonce podařilo vypátrat dvě nevyslechnuté svědkyně. V této činnosti ve spolupráci se strážníky budeme i nadále intenzivně pokračovat, a to v nepravidelných intervalech a na různých místech k zajištění pocitu bezpečí v našem městě OSTRAVA!!! Mimo tyto bezpečnostní akce preventivního charakteru se policisté se strážníky Městské policie Ostrava podílejí na bezpečnostních opatřeních v souvislosti se sportovními, ale také kulturními událostmi. Ke spolupráci se také vyjádřili zástupci obou bezpečnostních sborů: Ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Ing. Antonín Řezníček: „Jsem rád, že v Ostravě máme dlouhodobě s Městskou policií společný cíl, a to bezpečí občanů. Právě vzájemnou spoluprací jsme schopni využít veškeré síly účelně ke spokojenosti občanů města“. Ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček:„Bezpečnost občanů a návštěvníků města je naší dlouhodobou prioritou, na které velmi úzce spolupracujeme s Policií České republiky. Věřím, že nastavená spolupráce se odráží nejen při předcházení protiprávnímu jednání, ale má i zásadní vliv na zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města“. dne 8. června 2023 por. Bc. Eva Michalíková


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 08.06.2023 09:170 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024