Vláda a Moravskoslezský kraj plánují stavbu gigafactory na Karvinsku

Vláda a Moravskoslezský kraj plánují gigafactory na Karvinsku, která by zabrala až 280 ha a zaměřila se na výrobu baterií. Projekt by vytvořil nová pracovní místa a podpořil rozvoj inovativních technologií.


Vláda a Moravskoslezský kraj představili nový plán na výstavbu gigafactory na Karvinsku. Celková rozloha projektu má zabrat až 280 hektarů se zaměřením na výrobu trakčních baterií pro automobilový průmysl. Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně má poskytnout potenciál pro rozvoj nových pracovních míst a přitáhnout kvalifikované odborníky do regionu.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) výstavba zaměřená na realizaci gigafactory přinese nejen nová pracovní místa v odvětví průmyslu, ale také nové ekonomické příležitosti pro Českou republiku. Navrhovaný projekt podporuje výrobu inovativních technologií a přispívá k rozvoji zpracovatelského průmyslu. Z hlediska konkurenceschopnosti je umístění továrny na výrobu autobaterií v ČR klíčovou výhodou v rámci střední a východní Evropy.

Avšak, potencionální umístění továrny v Dolní Lutyni přináší řadu ekologických i dopravních problémů. V těsném okolí navrhované zóny se nachází několik ekologicky významných lokalit, mezi něž patří niva Olše - Věřňovice, ptačí oblast Heřmanský stav a další chráněná území. Ministerstvo životního prostředí proto žádá zpracování strategického hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které má za cíl zmírnit negativní dopady výstavby na chráněná území.

Představitelé kraje a vlády se také zaměřují na optimalizaci dopravních a inženýrských sítí v blízkosti plánované průmyslové zóny. Dopravní infrastruktura má zahrnovat napojení na dálnici D1, železniční koridor a elektrárnu v Dětmarovicích. Kraj zároveň plánuje vybudování nových tras pro vodovodní a kanalizační sítě, aby byly zajistěny potřebné kapacity pro provoz gigafactory.

Projekt strategické průmyslové zóny na Karvinsku je stále v počáteční fázi příprav a čeká na další schválení a podrobnosti. Starosta Dolní Lutyně, Pavel Buzek, uvedl, že je předčasné hodnotit celý projekt a že ještě čekají na podrobnější informace. Ovšem s výstavbou továrny na výrobu autobaterií ve střední a východní Evropě se otevírá nová éra pro ekonomiku a životní prostředí v České republice.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy